Alphabetical Index to Fungi A-B

Genus Epithet Rank Name Set Sheet Synonym
Absidia corymbifera     11 101  
Absidia ramosa     11 102  
Achyla ambisexualis     60 596  
Acremonium acutatum     94 931  
Acremonium apii     94 932  
Acremonium byssoides     94 933  
Acremonium falciforme     94 934  
Acremonium kiliense     75 741  
Acremonium recifei     75 742  
Acremonium tsugae     94 935  
Acremonium zonatum     51 502  
Acrocalymma medicaginis     102 1011  
Acroconidiella trapaeoli     17 161  
Acrophialophora fusispora     106 1051  
Aecidium mori     104 1031  
Albugo candida     46 460  
Albugo ipomoeae-panduratae     46 459  
Albugo tragopogonis     46 458  
Alternaria bataticola     108 1071  
Alternaria brassicae     17 162  
Alternaria brassicicola     17 163  
Alternaria burnsii     59 581  
Alternaria carthami     25 241  
Alternaria cassiae     108 1072  
Alternaria chrysanthemi     17 164  
Alternaria cichorii     123 1221  
Alternaria citri     25 242  
Alternaria crassa     25 243  
Alternaria cucumerina     25 244  
Alternaria dauci     96 951  
Alternaria dianthi     96 952  
Alternaria dianthicola     108 1073  
Alternaria eichhorniae     108 1074  
Alternaria gossypina     96 953  
Alternaria helianthi     59 582  
Alternaria kikuchiana     96 954  
Alternaria limicola     123 1222  
Alternaria linicola     108 1075  
Alternaria longipes     25 245  
Alternaria longissima     123 1223  
Alternaria macrospora     25 246  
Alternaria padwickii     35 345  
Alternaria panax     96 955  
Alternaria passiflorae     25 247  
Alternaria peponicola     108 1076  
Alternaria porri     25 248  
Alternaria radicina     35 346  
Alternaria ricini     25 249  
Alternaria sesami     25 250  
Alternaria solani     48 475  
Alternaria triticina     59 583  
Alternaria zinniae     108 1077  
Amorphotheca resinae     123 1230  
Anthracoidea caricis     125 1241  
Aphanomyces cladogamus     98 971  
Aphanomyces cochlioides     98 972  
Aphanomyces euteiches     60 600  
Aphanomyces raphani     98 973  
Apiospora montagnei     106 1052  
Apiosporina collinsii     104 1032  
Aristastoma camarographioides     113 1121  
Armillaria mellea         (see Armillariella mellea 321)
Armillariella mellea     33 321 (= Armillaria mellea)
Arthrinium phaeospermum     106 1053  
Arthroderma simii     65 641  
Aschersonia aleyrodis     82 811  
Ascochyta adzamethica     74 736  
Ascochyta allii-cepae     117 1161  
Ascochyta avenae     74 731  
Ascochyta cucumis     34 332  
Ascochyta desmazieresii     67 661  
Ascochyta fabae     47 461  
Ascochyta gossypii     28 271  
Ascochyta heveae     64 631  
Ascochyta lycopersici     28 272  
Ascochyta majalis     102 1013  
Ascochyta necans     117 1162  
Ascochyta paspali     83 821  
Ascochyta phaseolorum     9 81  
Ascochyta pinodes     34 340  
Ascochyta pisi     34 334  
Ascochyta rabiei     34 337  
Ascochyta sorghi     64 632  
Ascosphaera apis     61 601  
Aspergillus alutaceus     100 991 (= Aspergillus ochraceus)
Aspergillus candidus     100 992  
Aspergillus chevalieri     100 999  
Aspergillus clavatus     100 993  
Aspergillus fischerianus     100 1000  
Aspergillus flavus     10 91  
Aspergillus flavus     126 1251  
Aspergillus fumigatus     10 92  
Aspergillus fumigatus     126 1252  
Aspergillus nidulans     10 93  
Aspergillus nidulans     126 1254  
Aspergillus niger     10 94  
Aspergillus ochraceus         (see Aspergillus alutaceus 991)
Aspergillus parasiticus     100 994  
Aspergillus reptans     126 1255  
Aspergillus rubrobrunneus     126 1256  
Aspergillus tamarii     100 995  
Aspergillus terreus     10 95  
Aspergillus terreus     126 1253  
Aspergillus versicolor     100 996  
Aspergillus vitis     100 998  
Aspergillus wentii     100 997  
Asperisporium caricae     35 347  
Asteromella brassicae     47 468  
Aureobasidium lini     99 982  
Balansia oryzae-sativae     64 640  
Basidiophora entospora     69 681  
Beauveria bassiana     61 602  
Beauveria brongniartii     61 603  
Bifusella linearis     79 782  
Bifusella pini     115 1141  
Bifusella superba     95 941  
Bipolaris australiensis     89 881  
Bipolaris bicolor     89 882  
Bipolaris chloridis     89 883  
Bipolaris crustacea     89 889  
Bipolaris cynodonti     101 1001  
Bipolaris hawaiiensis       73 728  
Bipolaris heveae         (see Drechslera heveae 343)
Bipolaris incurvata         (see Drechslera incurvata 342)
Bipolaris iridis         (see Drechslera iridis 434)
Bipolaris maydis         (see Drechslera maydis 301)
Bipolaris micropus     104 1033  
Bipolaris nodulosa         (see Drechslera nodulosa 341)
Bipolaris oryzae         (see Drechslera oryzae 302)
Bipolaris ravenelii     89 884  
Bipolaris sacchari         (see Drechslera sacchari 305)
Bipolaris setariae         (see Drechslera setariae 473)
Bipolaris sorghicola         (see Drechslera sorghicola 492)
Bipolaris sorokiniana         (see Drechslera sorokiniana 701)
Bipolaris spicifera          (see Drechslera spicifera 702)
Bipolaris stenospila         (see Drechslera stenospila 306)
Bipolaris victoriae     71 703  
Bipolaris zeicola         (see Drechslera zeicola 349)
Botryodiplodia theobromae     52 519  
Botryosphaeria obtusa     40 394  
Botryosphaeria ribis     40 395  
Botryosphaeria zeae     78 774  
Botrytis allii     44 433  
Botrytis cinerea     44 431  
Botrytis fabae     44 432  
Botrytis narcissicola     109 1083  
Bremia lactucae     69 682  
Brunchorstia pinea     37 369