Alphabetical Index to Fungi P-R

Genus Epithet Rank Name Set Sheet Synonym
Paecilomyces farinosus     62 613  
Paecilomyces fumosoroseus     62 614  
Paecilomyces tenuipes     62 615  
Panaeolus sphinctrinus     128 1279  
Paracercospora fijiensis         (see "Cercospora sp.", 413)
Paraisaria dubia     82 813  
Paraphaeosphaeria michotii         (see Leptosphaeria michotii 144)
Penicillium aurantiogriseum     111 1101  
Penicillium brevicompactum     111 1102  
Penicillium camembertii     111 1103  
Penicillium chrysogenum     126 1257  
Penicillium citrinum     111 1104  
Penicillium digitatum     10 96  
Penicillium expansum     10 97  
Penicillium expansum     126 1258  
Penicillium glabrum     111 1105  
Penicillium gladioli     10 98  
Penicillium griseofulvum     126 1259  
Penicillium hirsutum     126 1260  
Penicillium islandicum     111 1106  
Penicillium italicum     10 99  
Penicillium oxalicum     111 1107  
Penicillium purpurogenum     111 1108  
Penicillium roquefortii     111 1109  
Penicillium viridicatum     111 1110  
Pericladium grewiae     97 964  
Periconia circinata     17 167  
Periconia macrospinosa     17 168  
Peronophythora litchii     98 974  
Peronosclerospora pilippinensis         (see Sclerospora philippinensis 454)
Peronosclerospora sacchari         (see Sclerospora sacchari 453)
Peronosclerospora sorghi     77 761  
Peronospora alta     69 683  
Peronospora anemones     69 684  
Peronospora antirrhini     69 685  
Peronospora arborescens     69 686  
Peronospora chlorae     120 1191  
Peronospora conglomerata     120 1192  
Peronospora cytisi     77 762  
Peronospora destructor     46 456  
Peronospora dianthi     77 763  
Peronospora dianthicola     77 764  
Peronospora digitalidis     120 1193  
Peronospora farinosa f. sp. betae 77 765  
Peronospora ficariae     120 1195  
Peronospora grisea     77 766  
Peronospora hariotii     77 767  
Peronospora hyoscymi f. sp. tabacina 98 975  
Peronospora jaapiana     69 687  
Peronospora knautiae     120 1196  
Peronospora lamii     69 688  
Peronospora manshurica     69 689  
Peronospora oerteliana     120 1197  
Peronospora potentillae     107 1061  
Peronospora pulveracea     120 1198  
Peronospora rubi     98 976  
Peronospora rumicis     120 1199  
Peronospora sordida     107 1062  
Peronospora sparsa     69 690  
Peronospora trifoliorum     77 768  
Peronospora viciae     46 455  
Peronospora violae     98 977  
Pestalotiopsis dichaeta     68 675  
Pestalotiopsis funerea     52 514  
Pestalotiopsis guepini     32 320  
Pestalotiopsis mangiferae     68 676  
Pestalotiopsis palmarum     32 319  
Pestalotiopsis psidii     52 515  
Pestalotiopsis theae     32 318  
Pezizella oenotherae     54 535  
Phacidiopycnis padwickii     102 1016  
Phacidiopycnis pseudotsugae     52 517  
Phacidiopycnis tuberivora     83 823  
Phacidium coniferarum         (see Potebniamyces coniferarum 517)
Phacidium infestans     66 652  
Phacidium pini-cembrae     66 653  
Phaeochora steinheilii     114 1132  
Phaeocytostroma iliau     71 705  
Phaeocytostroma sacchari     9 87  
Phaeoisariopsis bonducellae     85 844  
Phaeoisariopsis chonemorphae     85 845  
Phaeoisariopsis glochidii     85 846  
Phaeoisariopsis griseola     85 847  
Phaeoisariopsis melanochaeta     85 848  
Phaeoisariopsis robiniae     85 849  
Phaeoisariopsis simulata     85 850  
Phaeoramularia angolensis     85 843  
Phaeoseptoria musae     78 772  
Phaeoseptoria oryzae     67 664  
Phaeoseptoria vermiformis     83 824  
Phaeosphaeria avenaria         (see Leptosphaeria avenaria f. sp. avenaria 312)
Phaeosphaeria nodorum         (see Leptosphaeria nodorum 86)
Phakospora gossypii     18 172  
Phakospora pachyrhizi     59 589  
Phellinus igniarius     20 194  
Phellinus noxius     20 195  
Phellinus pomaceus     20 196  
Phellinus robustus     20 197  
Phialophora asteris     51 505  
Phialophora bubakii     109 1085  
Phialophora cinerescens     51 503  
Phialophora cyclaminis     109 1086  
Phialophora lagerbergii     109 1087  
Phialophora mutabilis     109 1088  
Phialophora parasitica     51 504  
Phialophora richardsiae     109 1089  
Phialophora verrucosa     109 1090  
Phloeospora idahoensis     99 981  
Phloeospora maculans     102 1014  
Pholiota mutabilis     128 1280  
Phoma betae     15 149  
Phoma caricae     64 634  
Phoma caricae-papayae     99 984  
Phoma chrysanthemi     67 662  
Phoma epicoccina     74 738  
Phoma glomerata     14 134  
Phoma insidiosa     34 333  
Phoma lingam     34 331  
Phoma medicaginis var. pinodella 52 518  
Phoma pomorum         (see Phoma prunicola 135)
Phoma prunicola     14 135 (= Phoma pomorum)
Phoma sorghina     59 584  
Phoma tracheiphila         (see Deuterophoma tracheiphila 399)
Phoma zeae-maydis     102 1015  
Phomopsis anacardii     83 826  
Phomopsis asparagi     102 1017  
Phomopsis capsici     74 733  
Phomopsis caricae-papayae     83 827  
Phomopsis citri     40 396  
Phomopsis cocoina     83 828  
Phomopsis cotoneastri     102 1018  
Phomopsis cucurbitae     47 469  
Phomopsis dioscoreae     102 1019  
Phomopsis elaeidis     117 1166  
Phomopsis folliculicola     117 1167  
Phomopsis ipomoeae-batatas     74 739  
Phomopsis juniperivora     37 370  
Phomopsis leptostromiformis     48 476  
Phomopsis mangiferae     117 1168  
Phomopsis manihotis     74 734  
Phomopsis obscurans     23 227  
Phomopsis oryzae-sativae     67 665  
Phomopsis phaseoli     34 336  
Phomopsis sclerotioides     47 470  
Phomopsis tersa     117 1169  
Phomopsis theae     33 330  
Phomopsis vexans     34 338  
Phomopsis viticola     64 635  
Phragmidium bulbosum     21 203  
Phragmidium mucronatum     21 204  
Phragmidium rosae-pimpinellifoliae     21 205  
Phragmidium rosae-setigerae     21 206  
Phragmidium rubi-idaei     21 207  
Phragmidium tuberculatum     21 208  
Phragmidium violaceum     21 209  
Phyllachora acaciae var. acaciae 114 1133  
Phyllachora afzeliae     91 902  
Phyllachora alpiniae     113 1126  
Phyllachora amphibola     103 1021  
Phyllachora ateleiae     103 1022  
Phyllachora bakeriana     91 903  
Phyllachora bauhiniae var. bauhiniae 114 1134  
Phyllachora brachystegiae     91 904  
Phyllachora canavaliae     91 905  
Phyllachora conica     103 1023  
Phyllachora contigua     91 906  
Phyllachora dalbergiae     91 907  
Phyllachora desmodii     91 908  
Phyllachora dolichogena subsp. dolichogena 114 1135  
Phyllachora gratissima     129 1285  
Phyllachora lactea     91 909  
Phyllachora lespedezae     103 1024  
Phyllachora leucospila     103 1025  
Phyllachora machaeriicola     103 1026  
Phyllachora millettiae     103 1027  
Phyllachora musicola     113 1127  
Phyllachora nitens subsp. galactiae 114 1136  
Phyllachora pterocarpi     103 1028  
Phyllachora puncta subsp. dalbergiicola 114 1137  
Phyllachora ramosii     103 1029  
Phyllachora sacchari     59 588  
Phyllachora spissa     91 910  
Phyllachora yapensis     103 1030  
Phyllactinia dalbergiae     19 186  
Phyllactinia guttata     16 157  
Phylleutypa dioscoreae     129 1286  
Phyllosticta ampelicida     71 710  
Phyllosticta citricarpa         (see Phyllostictina citricarpa 85)
Phyllosticta muscarum     47 467  
Phyllosticta sphaeropsoidea     117 1165  
Phyllostictina citricarpa     9 85 (= Phyllosticta citricarpa)
Physoderma alfalfae     76 751  
Physoderma leproides     76 752  
Physoderma maydis     76 753  
Physoderma pulposum     76 754  
Physopella ampelopsidis     18 173  
Physopella zeae     1 5  
Phytophthora arecae     84 833  
Phytophthora boehmeriae     60 591  
Phytophthora botryosa     84 835  
Phytophthora cactorum     12 111  
Phytophthora cambivora     12 112  
Phytophthora capsici     84 836  
Phytophthora cinnamomi     12 113  
Phytophthora citricola     12 114  
Phytophthora citrophthora     4 33  
Phytophthora clandestina     107 1063  
Phytophthora cryptogea     60 592  
Phytophthora drechsleri     84 840  
Phytophthora erythroseptica     60 593  
Phytophthora heveae     60 594  
Phytophthora hibernalis     4 31  
Phytophthora ilicis     107 1064  
Phytophthora infestans     84 838  
Phytophthora katsurae     84 837  
Phytophthora lateralis     107 1065  
Phytophthora meadii     84 834  
Phytophthora megakarya     84 832  
Phytophthora megasperma     12 115  
Phytophthora nicotianae var. nicotianae 4 34  
Phytophthora nicotianae var. parasitica 4 35  
Phytophthora palmivora     84 831  
Phytophthora porri     60 595  
Phytophthora primulae     84 839  
Phytophthora pseudotsugae     98 978  
Phytophthora richardiae     107 1066  
Phytophthora syringae     4 32  
Pichia guilliermondii     88 872  
Pithomyces chartarum     54 540  
Pithomyces graminicola     106 1057  
Pithomyces maydicus     106 1058  
Pithomyces sacchari     106 1059  
Plasmodiophora brassicae     63 621  
Plasmopara halstedii     98 979  
Plasmopara viticola     98 980  
Pleiochaeta setosa     50 495  
Pleospora betae         (see Pleospora bjorlingii 149)
Pleospora bjorlingii     15 149 (= Pleospora betae)
Pleospora herbarum     15 150  
Pleospora papaveracea     73 730  
Ploioderma cedri     95 947  
Ploioderma hedgcockii     80 799  
Ploioderma lethale     57 570  
Ploioderma lowei     95 948  
Podosphaera clandestina     48 478  
Podosphaera leucotricha     16 158  
Podosphaera tridactyla     19 187  
Pollaccia elegans     49 483  
Pollaccia radiosa     41 403  
Pollaccia saliciperda     49 482  
Polyporus baudonii     45 442  
Polystigma fulvum     129 1287  
Polystigma rubrum     129 1288  
Polythrincium trifolii     40 393  
Poria hypobrunnea     33 322  
Potebniamyces coniferarum     52 517 (= Phacidium coniferarum)
Prathigada terminaliae     119 1181  
Pseudocercospora abelmoschi     63 625  
Pseudocercospora aleuritis     99 983  
Pseudocercospora artacarpi     113 1128  
Pseudocercospora arunjae     119 1182  
Pseudocercospora atromarginalis     94 940  
Pseudocercospora brevis     119 1183  
Pseudocercospora catappae     119 1184  
Pseudocercospora chebulae     119 1185  
Pseudocercospora combretacearum     119 1186  
Pseudocercospora combretacearum var. minima 119 1187  
Pseudocercospora contraria     92 915  
Pseudocercospora cruenta     99 985  
Pseudocercospora fuligena         (see Cercospora fuligena 465)
Pseudocercospora gracilis     124 1232  
Pseudocercospora hedyotidis     119 1190  
Pseudocercospora heimii     124 1234  
Pseudocercospora neodeightonii     119 1188  
Pseudocercospora timorensis     92 918  
Pseudocercospora zambiensis     119 1189  
Pseudocercosporella herpotrichoides     39 386  
Pseudoepicoccum cocos     113 1129  
Pseudogibellula formicarum     82 818  
Pseudoperonospora cannabina     107 1067  
Pseudoperonospora cubensis     46 457  
Pseudoperonospora humuli     77 769  
Pseudopeziza medicaginis     64 637  
Pseudopeziza trifolii     64 636  
Pseudoseptoria donacis         (see Selenophoma donacis 400)
Puccinia allii     6 52  
Puccinia antirrhini     27 262  
Puccinia apii     29 284  
Puccinia arachidis     6 53  
Puccinia asparagi     6 54  
Puccinia cacabata     30 294  
Puccinia carthami     18 174  
Puccinia chrysanthemi     18 175  
Puccinia cynodontis     30 292  
Puccinia erianthi     1 9  
Puccinia evadens     62 620  
Puccinia granularis     27 263  
Puccinia helianthi     6 55  
Puccinia horiana     18 176  
Puccinia iridis     29 285  
Puccinia kuehnii     1 10  
Puccinia leveillei     27 264  
Puccinia malvacearum     27 265  
Puccinia menthae     1 7  
Puccinia oahuensis     52 516  
Puccinia pelargonii-zonalis     27 266  
Puccinia penicillariae     1 6  
Puccinia pittieriana     29 286  
Puccinia polysora     1 4  
Puccinia psidii     6 56  
Puccinia purpurea     1 8  
Puccinia schedonnardi     30 293  
Puccinia sorghi     1 3  
Puccinia striiformis     30 291  
Puccinia thaliae     27 267  
Pucciniastrum americanum     21 210  
Pycnidiella resinae     68 677  
Pyrenochaeta lycopersici     40 398  
Pyrenochaeta oryzae     67 666  
Pyrenochaeta terrestris     40 397  
Pyrenophora avenae     39 389  
Pyrenophora dictyoides     50 493  
Pyrenophora erythrospila     101 1010  
Pyrenophora graminea     39 388  
Pyrenophora teres     39 390  
Pyrenophora tritici-repentis     50 494  
Pyricularia oryzae     17 169  
Pythium acanthophoron     107 1068  
Pythium aphanidermatum     4 36  
Pythium arrhenomanes     4 39  
Pythium butleri     4 37 (= Pythium aphanidermatum)
Pythium deliense     12 116  
Pythium erinaceum     107 1069  
Pythium graminicola     4 38  
Pythium intermedium     4 40  
Pythium mamillatum     12 117  
Pythium myriotylum     12 118  
Pythium oligandrum     12 119  
Pythium splendens     12 120  
Pythium tracheiphilum     107 1070  
Ramularia alba     87 869  
Ramularia anomala     86 858  
Ramularia astragali     87 861  
Ramularia bistortae     86 854  
Ramularia brunnea     71 708  
Ramularia collo-cygni     104 1039  
Ramularia decipiens     86 852  
Ramularia deusta     87 868  
Ramularia galegae     87 864  
Ramularia gossypii     52 520  
Ramularia oxyria-digynae     86 857  
Ramularia pakistanica     86 860  
Ramularia polygoni     86 859  
Ramularia pratensis     86 853  
Ramularia psolareae     87 867  
Ramularia rigidula     86 855  
Ramularia rubella     86 851  
Ramularia rufomaculans     86 856  
Ramularia sphaeroidea     87 862  
Ramularia trifolii     87 866  
Ramularia winteri     87 865  
Ramulispora sorghi     59 585  
Ramulispora sorghicola     59 586  
Rehmiodothis osbeckiae     114 1138  
Rhabdocline pseudotsugae subsp. pseudotsugae 66 651  
Rhizina undulata     33 324  
Rhizoctonia carotae     41 408  
Rhizoctonia oryzae-sativae     41 409  
Rhizoctonia solani     41 406  
Rhizoctonia tuliparum     41 407  
Rhizomucor meihei         (see Mucor meihei 528)
Rhizomucor pusillus         "(see Mucor pusillus 106, 527)"
Rhizopus microsporus     11 108  
Rhizopus oryzae     11 109  
Rhizopus rhizopodiformis     53 522  
Rhizopus sexualis     53 526  
Rhizopus stolonifer     11 110  
Rhizosphaera kalkhoffii     66 656  
Rhizosphaera pini     66 657  
Rhynchosphaeria cupressi     33 325 (= Lepteutypa cupressi)
Rhynchosporium secalis     39 387  
Rhytisma acerinum     80 791  
Rhytisma andromedae     130 1295  
Rhytisma himalense     95 949  
Rigidoporus lignosus     20 198  
Rigidoporus ulmarius     20 199  
Rigidoporus zonalis     20 200  
Rosellinia arcuata     36 353  
Rosellinia bunodes     36 351  
Rosellinia necatrix     36 352  
Rosellinia pepo     36 354